Høreprodukter til børn i førskolen

Det var godt at høre lærerens stemme så tydeligt

"Vi har fået lov til at låne Comfort Focus (en sender og tre modtagere) i en periode på to uger."

En markant forbedring af Johans koncentrationsevne

"Den første, der fik mulighed for at teste hovedtelefonerne, var Johan i 5. klasse. Johan har haft store problemer med at koncentrere sig ved klasseundervisning i hele sin skoletid. Lige fra den første time kunne man se en klar forbedring i hans koncentrationsevne. En stor del af lydene fra klasseværelset blev bortfiltreret, så han bedre kunne høre, hvad læreren sagde. Flere af hans klassekammerater var nysgerrige og ville gerne prøve hovedtelefonerne, som fik ham til at sidde stille og lytte, så to venner, Emma og Kalle, fik lov til at prøve."

Lettere at komme i gang med arbejdet

"Johan synes, at hans koncentrationsevne blev så meget bedre, at han afbrød mig midt i et vigtigt møde for at få adgang til hovedtelefonerne, fordi en vikar havde nægtet ham at bruge dem! Kalle, der har spastisk lammelse, havde meget lettere ved at komme i gang med arbejdet end før. Også hans koncentrationsevne blev forbedret ved hjælp af Comfort Focus. Emma havde også lettere ved at koncentrere sig, men virkningen var ikke så stor som hos drengene.

Vi kunne konstatere, at hvis lærerne glemte at slukke for senderen, kunne eleverne høre alt, hvad der blev sagt, selv på 30 meters afstand!

Ud fra det, vi har set indtil nu, kan vi varmt anbefale Comfort Focus."

Ismo Pakkala,
Spec.ped, Botkyrka kommune, Sverige