Kvinna med Høreprodukter

"Der er mere ro i klassen og børnene er mere opmærksomme"

Rebild: Projekt ”læreren i øret”

“Til projekt ”læreren i øret” er udvalgt en 1. og en 3. klasse på en forholdsvis lille skole.
Den 1. måned fik alle børn lov til at prøve at anvende modtageren og ret hurtigt valgte nogle det fra, mens andre tydeligt viste, at de havde glæde af det. På den baggrund valgte lærerne 5 børn ud i hver klasse som fik tildelt modtageren. I første klasse var det dog forskellige børn der brugte det i hhv. klasseundervisningen og i f.eks. ”samlingssituationer” til oplæsning og samtale.

Der er god effekt af den lydforstærkning som børnene modtager. Lærerne fortæller, at der er mere ro i klassen, at børnene er mere opmærksomme og at såvel de urolige som de meget stille børn ændrer adfærd når de har modtageren på. Børnene er glade for det og beder selv læreren og evt. vikarer på at anvende senderen.

Forældrene er ligeledes positive og et par forældre har givet udtryk for, at det er ærgerligt, at deres andre børn, der går i andre klasser, ikke får det samme tilbud”

Jenny Hansen Gøtze, Talehørekonsulent