Høreprodukter til folkeskolen: At være en del af gruppen

I folkeskolen stiger kravene på forståelse og samarbejdsevne hvert år. Samtidig er lydmiljøet i skolen ofte krævende, specielt for elever med nedsat hørelse. Baggrundsstøj forstærkes af høreapparater og gør det vanskeligere at følge med i undervisningen.

Digitale høreprodukter til folkeskolen

Comfort Audios trådløse høreprodukter kompletterer høreapparater ved at bortfiltrere generende baggrundsstøj og tydeliggøre tale. De gør det lettere for en elev med nedsat hørelse at være fuldt medvirkende, både i undervisningen og i sociale sammenhæng udenfor skolen.

Bidrager til forbedret dialog i hele klassen

Hjælpemidlerne er lette at bruge og tilpasset til folkeskolens pædagogik. Et eksempel er tryk-og-tale-mikrofonen Microphone DM10 som styrer samtalerækkefølgen, så kun én elev kan tale ad gangen. Den støtter eleven med nedsat hørelse i samtaler med flere kammerater og bidrager til at forbedre dialogen i klassen som helhed.