Høreprodukter til førskolen: Giver små børn store muligheder

I førskolen er lydniveauet ofte højt. Baggrundsstøj forstærkes af høreapparater, hvilket gør det svært for børn med nedsat hørelse at forstå og være medvirkende. Men med det korrekte høreprodukt kan et barn med nedsat hørelse deltage i undervisning og leg på samme vilkår som sine normalhørende kammerater.

Hjælpemiddel til aktiv læring i førskolen

Comfort Audios serie trådløse, brugervenlige høreprodukter er tilpasset børn i førskolen. De tydeliggør tale og bortfiltrerer forstyrrende baggrundsstøj inden de når barnets høreapparat. Hjælpemidlerne kan både bruges indendørs og ved leg og udflugter i det fri.

At høre godt og opfatte tale tydeligt er vigtigt for sprogudviklingen, indlæringen og for det sociale samspil med andre børn.