Høreprodukter til møder og forelæsninger

Ved møder og forelæsninger er der ofte behov for et hjælpemiddel for at en person med nedsat hørelse tydeligt skal kunne opfatte hvad der bliver sagt. Høreapparater er som regel ikke tilstrækkeligt. Det skyldes til dels at situationen rent lydmæssigt er kompleks, fordi personerne som taler er spredt i lokalet. Men også at høreapparater forstærker alle lyde, inklusiv generende baggrundsstøj.

Med korrekte høreprodukter deltager alle i mødet

Comfort Audios høreprodukter Comfort Digisystem kompletterer dit høreapparat i miljøer og situationer, hvor der er meget baggrundsstøj, og hvor lydene kommer fra flere steder samtidig.

Hjælpemidlerne bruger digital teknologi for at tydeliggøre tale og bortfiltrere generende baggrundsstøj inden den når dit høreapparat.

Kraftig konferencemikrofon med indbygget modtager

Konferencemikrofonen placeres på bordet, hvor den effektivt opfanger talen fra mødedeltagerne. Lyden behandles digitalt så at betydningsfulde dele af talen forstærkes, og baggrundsstøj bortfiltreres. Desuden kompenserer konferencemikrofonen for talernes forskellige afstand til mikrofonen og for forskelle i stemmestyrke. Forelæseren kan bære en diskret mikrofon, som opfanger talen og sender den via konferencemikrofonen til høreapparatet.

Lyden sendes støjfri og uden forsinkelse fra konferencemikrofonen til modtageren og videre til høreapparatet. Du kan tydeligt høre, hvad alle i lokalet siger og har mulighed for at deltage i diskussionen på samme vilkår som de øvrige mødedeltagere.