Høreprodukter til forelæsninger

Ved forelæsninger er der ofte behov for et hjælpemiddel for at en person med nedsat hørelse tydeligt skal kunne opfatte hvad der bliver sagt. Høreapparater er som regel ikke tilstrækkeligt. Det skyldes til dels at situationen rent lydmæssigt er kompleks, fordi personerne som taler er spredt i lokalet. Men også at høreapparater forstærker alle lyde, inklusiv generende baggrundsstøj.

Med korrekte høreprodukter deltager alle i mødet

Comfort Digisystem kompletterer dit høreapparat i miljøer og situationer, hvor der er meget baggrundsstøj, og hvor lydene kommer fra flere steder samtidig.

Hjælpemidlerne bruger digital teknologi for at tydeliggøre tale og bortfiltrere generende baggrundsstøj inden den når dit høreapparat.

Forelæseren kan bære en diskret mikrofon, som opfanger talen. Lyden behandles digitalt så at betydningsfulde dele af talen forstærkes, og baggrundsstøj bortfiltreres. Lyden sendes støjfri og uden forsinkelse fra mikrofonen til modtageren og videre til høreapparatet.