6 nemme trin – sådan scanner du et høreapparat

Ved enhver test af Receiver DT10 anbefaler vi, at den indbyggede scanningsfunktion i Programmer DT05 bruges til at finde ud af, hvilken påvirkning eventuelle radioemissioner kan have. Selv om høreapparatet er kompatibelt (go to global website), beder vi dig om at teste det med scanningsfunktionen, da der kan være forskellige versioner af en og samme høreapparatmodel.

1. Sluk alle mikrofoner
Sørg for, at ingen Comfort Digisystem-mikrofoner er tændt.

2. Tænd høreapparatet
Tænd høreapparatet, men tilslut ikke Receiver DT10 eller audiosko.

3. Aktiver scanningsfunktionen
Start Programmer DT05, og vælg: Indstillinger > HA scanner.

4. Start scanningen
Hold høreapparatet ved slangetilslutningen/slangen så langt fra høreapparatets elektronik som muligt, for at undgå at din hånd påvirker måleresultatet. Hold høreapparatet så tæt på den indbyggede antenne i Programmer DT05 som muligt. Prøv at finde det kraftigste emissionsniveau (vises nederst til højre i displayet) ved at dreje og vippe høreapparatet i alle retninger (se videoen nedenfor). 

 

5. Aflæs det højeste emissionsniveau
Når det kraftigste emissionsniveau er blevet målt, kan vi vurdere, hvorvidt høreapparatet egner sig til brug sammen med Receiver DT10. Jo højere negativ værdi, jo lavere radioemission og omvendt (f.eks. angiver -85 en kraftigere radioemission end -95).

  • Radioemission på et niveau mellem -105 og -90:
    Svag radioemission. Radiotransmissionen bør fungere fint.
  • Radioemission på et niveau mellem -90 og -85:
    Moderat radioemission. Radiotransmissionen kan blive påvirket i form af begrænset rækkevidde, støj under hurtige bevægelser og øget strømforbrug. Brug en anden Comfort Digisystem-modtager, hvis det er muligt.
  • Radioemission på et niveau mellem -85 og -70:
    Kraftig radioemission. Høreapparatet anses ikke for at være kompatibelt med Receiver DT10. Brug en anden Comfort Digisystem-modtager, hvis det er muligt.


6. Rapporter dit måleresultat
Afvigende måleresultater er interessante for os, fordi der hele tiden kommer nye høreapparater på markedet. Rapporter derfor gerne dit måleresultat til os via tilpasningsformularen til Receiver DT10.