Tilpasningsguide - Receiver DH10 med halsslynge

Forberedelser:

1. Kontroller, om høreapparatet er kompatibelt med Receiver DH10, i kompatibilitetsguiden >>
2. Forbered indstillinger/programmer i høreapparatet (T-tilstand og/eller MT-tilstand), så det kan bruges sammen med en teleslynge.


Kontroller, om der er magnetiske forstyrrelser i det omgivende miljø:

1. Kontroller, hvis det er muligt, om der er magnetiske forstyrrelser i det miljø, hvor Receiver DH10 skal anvendes. (Brugeren kan selv teste miljøerne ved at vælge T-tilstand eller MT-tilstand på høreapparatet og lytte. Eventuelle forstyrrelser, der høres, vil også kunne høres, når Receiver DH10 anvendes.) 

2. Mål efter behov interferensniveauet (hvis brugeren ikke selv har mulighed for at teste dette, f.eks. ved tilgængelighedsløsninger, klassediskussioner osv.) ved hjælp af en feltstyrkemåler. Find potentielle kilder til interferens ved at bevæge dig rundt i rummet samt tænd/slukke for belysning osv.

3. Hvis det miljø, hvor Receiver DH10 skal anvendes, viser sig at have et uacceptabelt interferensniveau, anbefaler vi i stedet at anvende Receiver DT10 eller Receiver DE10. Receiver DH10 kan også sluttes direkte til visse høreapparater ved hjælp af audiokabel og audiosko for på den måde at fjerne de magnetiske forstyrrelser (DAI eller DAI + M valgt på høreapparatet).

Tilpas Receiver DH10 til høreapparatet/høreapparaterne:

1. Sørg for, at den kanal, du ønsker at bruge, er fri for interferens ved hjælp af funktionen Free Frequency Check (FFC) i Receiver DH10.
2. Par Receiver DH10 med dit Comfort Digisystem.
3. Prøvelyt til Receiver DH10 ved at tilslutte hovedtelefoner eller lytte til dens halsslynge ved hjælp af en feltstyrkemåler eller en samtaleforstærker med telespole.
4. Instruer brugeren i, hvordan lydstyrkekontrollen virker. Brug lydstyrkebegrænsning eller låst lydstyrkekontrol efter behov.
5. Lad brugeren lytte til Receiver DH10 ved at bære den med en halsslynge og lytte sig frem til en passende lydstyrkeindstilling. Husk at prøve alle mikrofonerne i systemet, så du kan sikre optimal taleopfattelse.