Tilpasningsguide

Forberedelser:

1. Kontroller, om høreapparatet findes på kompatibilitetslisten (go to global website) >>
2. Forbered indstillinger/programmer i høreapparatet
3. Sørg for, at en audiosko er til rådighed under testen.
4. Sørg for, at dine testværktøjer er til rådighed.


Scan høreapparatet:

1. Sluk alle Digisystem-mikrofoner/-sendere
2. Tænd høreapparatet (ingen Receiver DT10 eller audiosko tilsluttet).
3. Aktiver scanningsfunktionen i Programmer DT05
4. Mål, hvor kraftig radioemission høreapparatet udsender, og kontroller/overvej kompatibiliteten i overensstemmelse med nedenstående tabel:

  • Emissionsniveau på -105 til -90 God. Svag eller ingen radioemission fra høreapparatet.
  • Emissionsniveau på -90 til -85 Begrænset kompatibilitet. Moderat emission.
  • Emissionsniveau på -85 til -70 Ikke kompatibelt. Meget kraftig radioemission.

5. Rapporter gerne de målte resultater til info@comfortaudio.com

Tilpas Receiver DT10 til høreapparatet:

1. Tilslut Receiver DT10 til Programmer DT05
2. Kontroller den foretrukne radiokanal ved hjælp af FFC
3. Par Receiver DT10 med Comfort Digisystem
4. Programmer indstillingerne i Receiver DT10, og prøvelyt, når den er tilsluttet Programmer DT05.
5. Tilslut Receiver DT10 til høreapparatet, og prøvelyt ved hjælp af stetoclips.
6. Instruer brugeren i, hvordan Receiver DT10 startes.
7. Nu er det tid til, at brugeren får lov til at lytte. Lad brugeren prøvelytte til alle mikrofonerne i systemet, så han/hun kan finde den bedst mulige lydstyrke.