Service

Garanti og reklamationsret

Comfort Audio ApS tilbyder garanti i 3 år fra leveringsdato. Den dækker alle fabrikations- og materialefejl på enheder. På tilbehør (batterier og ledninger/ tilbehør) er der 1 år garanti fra leveringsdato. Der kan være særlige regler om garanti i dit område.

Fejl forsaget af forkert brug, vold, indgreb i produktet eller dets tilbehør er ikke dækket af garantien. Garantien dækker ikke skader opstået grundet vand.

Batterier af den type, der indgår i Comfort Digisystem, bør oplades ofte og i kort tid. De er konstrueret, så de efter den halve opladningstid har nået 90 % af deres kapacitet. Batteriernes ydeevne bevares optimalt, hvis batterierne ikke dybaflades ved opbevaring. Batteriets kapacitet bliver kortere med tiden. Batteriets levetid påvirkes af hvordan det anvendes. Kontakt indkøbsstedet, når batteriet skal udskiftes.

Service og reparationer

Hvis dit udstyr har brug for service eller skal repareres, så kontakt os per telefon 64 41 78 87, eller email, så vil vi afhjælpe problemet bedst muligt. Vi har brug for en beskrivelse af fejlen og opretter en servicesag. Først herefter kan det sendes til:

Comfort Audio Servicecenter
Østre Hougvej 42-44
5500 Middelfart SV