lærere i klasselokaler med elever

Træt efter en hel dag med undervisning?

Mange lærere og undervisere med nedsat hørelse oplever problemer i deres hverdag. Det kan være krævende at høre hvad alle eleverne siger, og dagens dialogbaserede undervisning stiller yderligere krav til hørelsen. Flere lærere har måttet opgive at undervise på grund af deres nedsatte hørelse. Heldigvis findes der gode løsninger som i flere henseender kan kompensere for den nedsatte hørelse.

Med de mange forskellige mikrofoner i Comfort Digisystem, kan der sammensættes en løsning tilgodeser den enkelte undervisers behov. Det gælder f.eks. både udstyr til undervisningssituationer og møder.