Leje af Comfort-Digisystem

Eje eller leje?

Udvikling inden for høretekniske hjælpemidler har været med til at sikre, at børn med høretab bedre kan inkluderes i den lokale skole. Disse børn har vidt forskellige behov for hjælpemidler. Nogle kan klare sig med et mindre system mens andre har brug for et større system.

Men det er ikke altid at behov og budget følges ad. Derfor åbner Comfort Audio nu op for muligheden for at leje et Comfort Digisystem bestående af lærermikrofon, modtager og elevmikrofoner. Systemet kan selvfølgelig tilpasses den enkelte brugers/klasses behov.

Lejeaftalen er fortløbende, med en minimums lejeperiode på et år. Herefter lejes systemet for et halvt år ad gangen. Ønsker man på et tidspunkt at købe det lejede system, kan dette også lade sig gøre.

Kontakt Comfort Audio for yderligere oplysninger om vilkår for leje eller læs brochuren ”Leje af Comfort Digisystem” der kan downloades nederst på siden.

Husk afprøvning af vores systemer altid er gratis og uden nogen forpligtelser.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.