Digitale høreprodukter for elever med koncentrationsvanskeligheder

En elev behøver ikke at have nedsat hørelse for at drage nytte af vores høreprodukter. En normalhørende elev med koncentrationsvanskeligheder bliver ofte hjulpet af den tydelighed og klarhed, som digitale høreprodukter skaber i kommunikationen mellem lærer og elev.

Skarpt fokus og et roligere miljø

Med en mikrofon på læreren og en modtager på eleven bliver det lettere for eleven med koncentrationsvanskeligheder at fokusere på læreren i længere tid. Læreren kan også kommunikere effektivt med eleven på afstand og behøver ikke hæve stemmen for at blive hørt.

Comfort Focus: for øget koncentration

Comfort Focus er et trådløst digitalt system, som er tilpasset til elever med koncentrationsproblemer og andre indlæringsvanskeligheder. Det overfører lyden krystalklart og bortfiltrerer generende baggrundsstøj.

Comfort Focus giver bedre forudsætninger for børn med læse- og skrivevanskeligheder at koncentrere sig om læreren. Det medfører bedre resultater mht. skolearbejdet, hvilket styrker elevens selvfølelse. Comfort Focus giver også ofte et roligere klasseværelse.