Links

Comfort Audio samarbejder med foreninger i hele landet. Nedenfor finder ud link til nogen af disse foreninger. Besøg deres hjemmesider for at få mere information.

deCIbel

deCIbel er landsforeningen for børn med cochlear implant (CI). Foreningen tæller både forældre, pårørende, professionelle, private- og erhvervsstøttemedlemmer.

Læs mere >>

Cochlear Implant Foreningen (CIF)

Flere og flere døvblevne og svært hørehæmmede får Cochlear Implant. Der er mange spørgsmål, der trænger sig på, og Cochlear Implant Foreningen vil hjælpe dig med støtte, før og efter du har fået Cochlear Implant.

Læs mere >> 

Høreforeningen

Besøg Danmarks største organisation for personer med nedsat hørelse på www.hoereforeningen.dk Der kan du blandt andet finde information om hvad der kan gøres for at forbedre høremiljøet i både erhvervslivet og skolen. Der er også brugbar information om rettigheder for personer med nedsat hørelse.

Kommunen

Kommunens høreomsorg er ansvarlig for rehabilitering og individuelle hjælpemidler for både skole og erhvervsliv.

Kommunens PPR kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har ansvaret for børneområdet.

Voksenområdet er hos de fleste kommuner lagt ud til et høreinstitut eller kommunikationscenter, men nogle kommuner varetager opgaven selv.  Du kan finde mere information på høreforeningens hjemmeside eller kontakte Comfort Audio, så hjælper vi dig gerne videre i systemet.