Møder og gruppearbejde

xxx


Konferencemikrofonen placeres midt på mødebordet, og kan derved opfange stemmerne fra alle der sidder omkring bordet. Lyden behandles og sendes digitalt til personen med nedsat hørelses modtager.

Lyden sendes direkte fra modtageren til vedkommendes høresystem.

About the sound demo

Anbefalet mikrofon


DC20

Comfort Digisystem Conference Microphone DC20


Conference Microphone DC20 har flere mikrofonindstillinger og kompenserer automatisk for lydkildens afstand til mikrofonen. Det er derfor tilstrækkeligt at have mikrofonen placeret på bordet i konferencelokalet for at samtlige mødedeltageres stemmer skal gengives tydeligt og klart.

Læs mere om Conference Microphone DC20