Ansøgning og rådgivning

Vejen til høretekniske hjælpemidler for bedre hørelse

Vejen til høretekniske hjælpemidler for bedre hørelse

Som erhvervsaktiv med nedsat hørelse har du ret til at søge om bevilling af høretekniske hjælpemidler til dit arbejde.

Som studerende med nedsat hørelse har du ret til samme undervisning og studiemiljø som andre elever.

Kontakt Comfort Audio for rådgivning

Vi hjælper dig gerne med at komme i kontakt med de rigtige personer i høreområdet i dit nærmiljø.

Vores specialister kan også fortælle mere om hvilke rettigheder loven giver personer med nedsat hørelse, når det drejer sig om finansiering og hvordan du kan komme til at afprøve vores hjælpemidler.

Ring til oss på 64 41 78 87 eller mail til info.wireless@phonak.dk og fortæl hvad vi kan gøre for dig.

Høreforeningen

Besøg Danmarks største organisation for personer med nedsat hørelse på www.hoereforeningen.dk. Der kan du blandt andet finde information om hvad der kan gøres for at forbedre høremiljøet i både erhvervslivet og skolen. Der er også brugbar information om rettigheder for personer med nedsat hørelse.

Kommunen

Kommunens høreområde er ansvarlig for rehabilitering og individuelle hjælpemidler for både skole og erhvervsliv. Kommunens PPR kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har ansvaret for børneområdet.

Voksenområdet er hos de fleste kommuner lagt ud til et høreinstitut eller kommunikationscenter, men nogle kommuner varetager opgaven selv. Du kan finde mere information på høreforeningens hjemmeside eller kontakte Comfort Audio, så hjælper vi dig gerne videre i systemet.