Het Comfort Digisystem en cochleaire implantaten

Cochleaire implantaten (CI’s) bieden slechthorenden over de hele wereld talloze voordelen. Achtergrondgeluid en grote afstanden tot de geluidsbron kunnen betekenen dat louter cochleaire implantaten in veel alledaagse situaties niet voldoende zijn om een goede spraakkwaliteit te realiseren.

De eenvoudigste manier om de spraakkwaliteit in dergelijke situaties te verbeteren
is het gebruik van solo apparatuur in aanvulling op deze CI’s.

Uit ervaring blijkt dat het Comfort Digisystem een uitstekende aanvulling op deze
CI’s vormt.