Solo apparatuur voor gesprekken en kleine groepen

Op een werkplek zijn spontane ontmoetingen in de gang vaak net zo belangrijk als geplande bijeenkomsten in de vergaderruimte. Deze ontmoetingen zijn een belangrijk onderdeel van de interactie met collega’s – en vaak een bron van inspiratie en motivatie.

Voor een slechthorende is het meestal niet genoeg om op het werk een hoortoestel of cochleair implantaat te dragen. Dat komt omdat het hoortoestel of cochleair implantaat alle geluiden versterkt, ook achtergrondgeluiden als geroezemoes, telefoongeluiden en schurende stoelen. Dan wordt het moeilijk om te horen wat collega’s zeggen.

Digitale solo apparatuur voor een duidelijker dialoog

Met een microfoon en de ontvangers ontstaan er geheel nieuwe mogelijkheden voor een dialoog op het werk. De digitale technologie verduidelijkt de gesproken taal en neemt ongewenste achtergrondgeluiden weg voordat deze het hoortoestel bereiken. Voor een gesprek in kleine kring is er een microfoon, die gemakkelijk vastgezet kan worden op kleding.