Solo apparatuur voor vergaderingen en lezingen

Tijdens vergaderingen en lezingen zijn er vaak solo apparatuur nodig zodat ook slechthorenden goed kunnen begrijpen wat er wordt gezegd. In de regel volstaat een hoortoestel niet. Een van de redenen is dat de situatie auditief complex is omdat
de sprekers verspreid zijn over de ruimte. Maar het komt ook doordat het hoortoestel alle geluiden versterkt, ook ongewenste achtergrondgeluiden.

Met de juiste solo apparatuur neemt iedereen deel aan de vergadering

De solo apparatuur van Comfort Audio, het Comfort Digisystem is een aanvulling op het hoortoestel, cochleaire implantaat (CI) of botverankerde hoortoestel (Baha) in omgevingen en situaties waar sprake is van veel achtergrondgeluid en het geluid van meerdere kanten tegelijk komt.

Deze hulpmiddelen gebruiken digitale technologie om gesproken taal te verduidelijken en ongewenste achtergrondgeluiden weg te nemen voordat deze het hoortoestel bereiken.

Krachtige conferentiemicrofoon met ingebouwde ontvanger

De conferentiemicrofoon wordt op tafel geplaatst, waar deze de gesproken taal van de deelnemers aan de vergadering effectief opvangt. Het geluid wordt digitaal bewerkt, zodat de essentiële elementen van de gesproken taal worden versterkt en achtergrondgeluiden worden uitgesloten. Daarnaast compenseert de conferentiemicrofoon de verschillende afstanden van de sprekers tot de microfoon en de verschillen in stemkracht. De spreker kan een microfoon dragen, die spraak oppikt en deze naar de conferentiemicrofoon stuurt om te worden bewerkt.

Het geluid wordt ruisvrij en zonder vertraging van de conferentiemicrofoon naar de ontvanger en verder naar het hoortoestel of cochleaire implantaat gestuurd. Het is duidelijk te horen wat in het vertrek wordt gezegd en er kan onder dezelfde voorwaarden als de andere deelnemers, aan de discussie worden deelgenomen.