Gehoorverlies hoeft geen belemmering te zijn op school

Goed horen op school is belangrijk voor zowel het leerproces als de sociale omgang.
Maar voor een leerling met gehoorverlies is het soms moeilijk om te horen wat leraren en klasgenoten zeggen – ook met hoortoestellen, cochleaire implantaten(CI) of botverankerde hoortoestellen(Baha). De schoolomgeving is vaak luidruchtig, met veel storende achtergrond-geluiden, waardoor het lastig kan zijn het onderwijs te volgen en deel te nemen aan bijv. workshops.

Communicatiemiddelen die storende achtergrondgeluiden wegnemen

Met onze digitale communicatiemiddelen wordt het geluid helderder. Het Comfort Digisystem bestaat uit een serie draadloze communicatiemiddelen, die gesproken taal verduidelijken en ongewenste achtergrondgeluiden wegnemen voordat deze het hoortoestel of cochleaire implantaat bereiken.

In alle schoolstadia

Dankzij het heldere geluid is het gemakkelijker om te horen, te begrijpen en betrokken te zijn, vanaf groep 1 op de basisschool tot aan de universiteit.