Kvinne på kontoret med hørselshjelpemiddel i halsslynge

”Mer energi! Nå trenger jeg ikke å anstrenge meg så mye for å høre hva folk sier.”

”Jeg jobber i et høyt tempo sammen med mange folk. Før opplevde jeg at det livlige miljøet var veldig krevende, ettersom jeg hele tiden måtte anstrenge meg for å høre. Men med mine nye hørselshjelpemidler er det en helt annen sak. De tar bort støy og gjør tale tydelig.”

Mindre anstrengelser, mye sikrere

”Det gjør at jeg føler meg mye sikrere i kontakten med kunder og kolleger. Jeg slipper å anstrenge meg og er ikke så trøtt etter en arbeidsdag.”