Glade barn på skolen

"Effekten var svært positiv!"

"Jeg brukte Comfort Focus i timer der jeg skulle gi mye informasjon muntlig eller lese høyt.
Effekten var svært positiv. Elevene skrev for første gang en hel side med støtteord til en lest tekst. "

Konsentrert hele tiden

"Jeg har prøvd Comfort Focus i sjette klasse. En elev er dyslektiker og har vansker med å fokusere på noen som snakker. Han sitter ofte og fikler med forskjellige ting, og hører ikke instruksjoner eller annen informasjon. Den andre eleven har dysleksi og konsentrasjonsvansker (ikke diagnostisert).

Jeg brukte Comfort Focus i timer der jeg skulle informere mye muntlig eller lese høyt.
Effekten var svært positiv. Begge guttene skrev for første gang en hel side med ord til en lest tekst. De var konsentrerte hele tiden og reagerte positivt på å ha en stemme rett inn i øret, og begge syntes timen med Comfort Focus var en usedvanlig god time. "

Hodetelefonene ser ut som mp3-hodetelefoner

"De er et hjelpemiddel som både er lett å bruke og som kan aksepteres av elevene. De befinner seg fortsatt i klasserommet og de "skiller seg ikke ut" på noen måte fordi hodetelefonene kan tas for å være mp3-hodetelefoner."

Kristina, lærer i sjette klasse, Haparanda