Hørselsimplantater og Comfort Digisystem

Hørselsimplantater tilbyr mange fordeler for personer med nedsatt hørsel, over hele verden. Bakgrunnsstøy og lang avstand til lydkilden kan innebære at kun ett hørselsimplantat ikke er nok til å oppnå bra talekvalitet i mange hverdagssituasjoner.

Den enkleste måten å forbedre talekvaliteten i slike situasjoner er å bruke hørselshjelpemidler i tillegg til hørselsimplantat.

Erfaring viser at Comfort Digisystem fungerer som et utmerket supplement til hørselsimplantater.