Comfort Digisystem

En digital revolusjon innenfor hørselsteknologi

De fleste hørselshjelpemidlene til høreapparater bygger på et veldig enkelt prinsipp: At lyden fanges opp av en mikrofon som er plassert nærmere lydkilden enn høreapparatet. Deretter sendes lyden videre til en mottaker som i sin tur sender den videre til høreapparatet der den gjenskapes og oppfattes av hørselsorganet.

Analog radioteknologi: En teknologi med mangler

De fleste hørselshjelpemidler sender analogt. Teknologien har nok blitt bedre siden de første trådløse hørselshjelpemidlene ble lansert på midten av 70-tallet, men den analoge sendingsteknologien lider fortsatt av grunnleggende mangler som støy, signalbortfall og kort rekkevidde. 

Det største skrittet innenfor trådløs hørselsteknologi på 40 år

For å løse problemene har Comfort Audio laget en helt ny, digital radioteknologi. Den er spesialutviklet for hørselshjelpemidler og for å forbedre livskvaliteten for personer med nedsatt hørsel. Teknologien heter SecureStream Technology (SST).

SecureStream Technology gir flere fordeler:

    • Lyden overføres krystallklart, uten radiostøy og signalbortfall 
    • Lyden overføres uten forsinkelser 
    • Lang rekkevidde

Dessuten er signaloverføringen kryptert og avlyttingssikker, noe som analoge overføringer ikke er.

Unik digital lydbehandling

Den digitale teknologien skaper også nye muligheter for lydbehandling. Perceptual Speech Enhancement (PSE) er en helt unik og veldig kraftig lydbehandlingsteknologi som fremhever betydningsbærende deler av tale og reduserer støy, ekko og pulslyder. Resultatet blir en talegjengivelse som ingen annen teknologi på markedet kan matche.