Hørselshjelpemidler for møter og forelesninger

Ved møter og forelesninger er det ofte nødvendig med hjelpemidler for at en person med nedsatt hørsel tydelig skal oppfatte hva som blir sagt. Som regel er ikke høreapparatet bra nok. Det kommer delvis av at situasjonen rent lydmessig sett er kompleks, siden personene som snakker er spredt ut i rommet. Men også på grunn av at høreapparatet forsterker all lyd, inkludert forstyrrende bakgrunnsstøy.

Med rett hørselshjelpemiddel deltar alle på møtet
Comfort Audios hørselshjelpemiddel Comfort Digisystem kompletterer høreapparatet i miljøer og situasjoner der det er mye bakgrunnsstøy og der lyden kommer fra flere retninger samtidig.

Hjelpemidlet bruker en unik digital teknologi for å gjøre tale tydeligere og ta bort forstyrrende støy før den når høreapparatet.

Kraftig konferansemikrofon med innebygd mottaker
Konferansemikrofonen plasseres på bordet der den effektivt fanger opp tale fra møtedeltakerne. Lyden behandles digitalt slik at de betydningsbærende delene av talen forsterkes og bakgrunnslyd tas bort. Dessuten kompenserer konferansemikrofonen for forskjellig avstand til mikrofonen for de som snakker og for forskjeller i stemmevolum. Foreleseren kan ha på en mikrofon som fanger opp tale og sender det til konferansemikrofonen for bearbeiding.

Lyden sendes støyfritt og uten forsinkelse fra konferansemikrofonen til mottakeren og videre til høreapparatet. Du kan tydelig høre hva alle i rommet sier og har mulighet til å delta i diskusjonen på samme vilkår som de andre møtedeltakerne.