Hørselshjelpemidler for forelesninger

Ved møter og forelesninger er det ofte nødvendig med hjelpemidler for at en person med nedsatt hørsel tydelig skal oppfatte hva som blir sagt. Som regel er ikke høreapparatet bra nok. Det kommer delvis av at situasjonen rent lydmessig sett er kompleks, siden personene som snakker er spredt ut i rommet. Men også på grunn av at høreapparatet forsterker all lyd, inkludert forstyrrende bakgrunnsstøy.

Med rett hørselshjelpemiddel kan delta alle

Comfort Digisystem kompletterer høreapparatet i miljøer og situasjoner der det er mye bakgrunnsstøy og der lyden kommer fra flere retninger samtidig.

Hjelpemidlet bruker en unik digital teknologi for å gjøre tale tydeligere og ta bort forstyrrende støy før den når høreapparatet.