Hør bra på telefonen med digitale hørselshjelpemidler

For mange personer med nedsatt hørsel er det vanskelig eller til og med umulig å snakke i telefonen selv med høreapparat. Samtidig er telefonsamtalen ofte den mest naturlige måten å utføre ærender og kommunisere med både kunder og kolleger.

Hørselshjelpemidler for telefonsamtaler

Comfort Digisystem skaper et tydelig og behagelig lydbilde ved å gjøre tale mer tydelig. Den digitale teknologien tar også bort forstyrrende bakgrunnsstøy som brusing og ekko, både fra nærmiljøet og fra selve samtalen.

For både mobiltelefon og fasttelefon

Hjelpemidlene kan brukes for samtaler med alle typer telefoner. Ved samtaler på mobiltelefon eller trådløs telefon tilkobles mikrofonen via Bluetooth. Ved samtaler på fasttelefon brukes tilbehøret TeleLink. I begge tilfeller blir lyden like tydelig som når man holder røret opp til øret.