Hørselshjelpemiddel for førskolen: Gir små barn store muligheter

På førskolen er lydnivået ofte høyt. Bakgrunnsstøy forsterkes av høreapparatet som gjør det vanskelig for barn med nedsatt hørsel å forstå og delta. Men med rett hørselshjelpemiddel kan et barn med nedsatt hørsel delta i undervisning og lek på samme vilkår som sine kamerater med normal hørsel.

Hjelpemiddel for aktiv læring på førskolen

Comfort Audios serie trådløse, brukervennlige hørselshjelpemidler er tilpasset barn i førskolen. De gjør tale tydeligere og tar bort forstyrrende bakgrunnsstøy før den når barnets høreapparat. Hjelpemiddelet kan brukes både innendørs og ved lek og utflukter ute. 

Å høre bra og oppfatte tale tydelig er viktig for språkutviklingen, for å tilegne seg kunnskap og for det sosiale samspillet med andre barn.