Hørselshjelpemiddel for grunnskolen: Å være en i gjengen

I grunnskolen vokser kravene til forståelse og samarbeidsevne for hvert årskull. Samtidig er lydmiljøet på skolen ofte krevende, spesielt for elever med nedsatt hørsel. Bakgrunnsstøy forsterkes av høreapparatet og gjør det vanskeligere å følge med på undervisningen.

Digitale hørselshjelpemidler for grunnskolen

Comfort Audios trådløse hørselshjelpemidler kompletterer høreapparatet gjennom å ta bort forstyrrende bakgrunnsstøy og gjøre talen tydeligere. De gjør det lettere for en elev med nedsatt hørsel å delta fullt ut, både i undervisningen og i sosiale sammenhenger utenfor skolen.

Bidrar til forbedret dialog i hele klassen

Hjelpemidlene er lette å bruke og er tilpasset grunnskolens pedagogikk. Et eksempel er trykk-og-snakk-mikrofonen Microphone DM10 som styrer samtalerekkefølgen slik at kun én elev om gangen kan snakke. Den støtter eleven med nedsatt hørsel i samtaler med flere klassekamerater og bidrar til å forbedre dialogen i klassen som helhet.