For jobben

Hør forskjellen!

Å kunne høre kolleger er en viktig forutsetning for å få jobben gjort men også for å kunne delta i det sosiale fellesskapet.

For den som har høreapparat eller CI er kan lydbildet og støynivået på arbeidsplassen være en stor utfordring. Samtaler over lengre avstander enn 2 til 3 meter og forstyrrende bakgrunnsstøy gjøre det vanskelig å høre kunder og kolleger.

For de som bruker høreapparat eller har CI øker Comfort Digisystem mulighetene for å ha et aktivt og meningsfylt arbeidsliv.

Anskaffelse av hjelpmidler

Våre produkter er tilgjengelige gjennom hjelpemiddelsentralene og rådgiverne der vil hjelpe deg med å finne en løsning som passer for deg og dine konkrete utfordringer med å høre.

Hør forskjellen

Hør på den krystallklare lyden som Comfort Digisystem gir. Varier med å slå Comfort Digisystem av og på for å høre forskjellen.

For å høre på lyddemonstrasjonen, må du ha Flash installert på datamaskinen din. Hvis Flash ikke er installert på din maskin, kan du laste ned Flash her.