Anskaffelse av hjelpmidler

Bidrag och finansiering

Veien til hjelpemidler for hørselshemmede på arbeidsplassen

Hjelpemiddelsentralene tildeler rehabiliterings- og individuelle hjelpemidler. Det finnes en avdeling for hørsel og personer med nedsatt hørsel. Man kan også kontakte audiopedagogen i ditt fylke
www.nav.no

Du kan også kontakte Comfort Audio AS på tel: 959 87 910 eller info@comfortaudio.no