Jeg hører meg selv altfor høyt når jeg snakker i telefonen med TeleLink. Er det noe jeg kan gjøre?

Det kommer ofte av at styrken på telefonen er for høy. Forsøk å senke styrken på telefonen og i stedet øke det på DC20 under Tilkoblinger > TeleLink > Tele in nivå.

Posted in: Support