Jeg vil høre på to forelesere med min DC20 – hva gjør jeg?

Siden Conference Microphone DC20 bare har mulighet for å motta lyd fra én ekstra mikrofon, må man supplere med ytterligere en enhet med miksfunksjonalitet som for eksempel Microphone DM30. Man kan da sende i en kjede som består av DM05, DC20 og DM30.

 

Posted in: Support