Når har man størst nytte av en Comfort Digisystem løsning?

I en undersøkelse vi gjorde sist høst fikk vi dokumentert at i mange sammen-henger økes nytten av høreapparatet ved å komplettere det med andre hørselshjelpemidler.

I denne undersøkelsen oppga brukerne at de i 70% av tilfellene hadde vansker med å høre hva som ble sagt i større møter når de kun brukte høreapparat. Som en følge av dette er større møter den situasjon der brukerne i gjennomsnitt opplevde størst nytte av hørselshjelpemidler.  Samlet økte nytten av høreapparatene hos de som deltok i undersøkelsen med 49% når de ble kompletert med andre hørselshjelpemidler.  Med vår konferansemikrofon DC20 trenger man som yrkesaktiv med nedsatt hørsel ikke å bekymre seg for å gå i større møter.