Nedsatt hørsel er et stort og voksende problem

Alle kjenner noen som hører dårlig. Spør du, så vil de fleste svare at det er gamle mennesker som hører dårlig.

Spør du en gang til vil de fleste beskrive høreapparat som store "gammelrosa" plastikkdingser som henger bak øret på de samme gamle menneskene.

Det er feil og det er riktig. Det er riktig fordi hørselen svekkes med årene og andelen eldre øker. Det er feil fordi stadig flere unge får ødelagt hørselen sin. Fra 2008 til 2012 økte antallet rekrutter som møtte til sesjon med nedsatt hørsel 7 ganger.

Samtidig som vi vet at vi alle må jobbe lengre, kommer stadig flere unge til å starte i arbeidslivet med dårlig hørsel. Det betyr at en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidslivet utfordres i begge ender. I starten og på slutten. Vi vet at nedsatt hørsel påvirker, livskvalitet og helse og dermed også arbeidsevnen.

Hørselshemmedes Landsforbund sier at vi 2020 vil ha 1 million innbyggere i Norge med så skadet hørsel at de sliter med å høre. Nedsatt hørsel er ikke et marginalt problem på slutten av livet. Det er i ferd med å bli et folkehelseproblem. Det kan være greit å ta det innover seg.