Petter Brown og Egil Bjorvatn

Ny daglig leder i Comfort Audio

Alt godt har en ende. Etter mange gode ar i bransjen, er det på tide for Petter Brown a trappe ned sitt engasjement i Comfort Audio. Petter Brown fortsetter sitt arbeid i AurisMed. Den nye daglige leder i Comfort Audio blir Egil Bjorvatn, som får sin første dag i Sandefjord 1.april 2011.

Flere av dere vil kjenne Egil Bjorvatn fra tidligere. Han er sivilingeniør fra NTH '91, og begynte innenfor hørselsomrsådet i '94 på Ullevål Sykehus og Briskeby Skole og Kompetansesenter som audioingeniør. Senere fortsatte han i bransjen med hjelpemidler og høreapparater, bade i Norge og internasjonalt. Han har de siste år vært daglig leder i Comfort Audio Danmark, og vil fra og med 1.april også være ansvarlig for Comfort
Audio Norge.

Comfort Audio har som mål at overgangen til ny daglig leder skal bli så smidig og positiv som mulig for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har avtalt en overlappende overgang, for å sikre best mulig kontinuitet.

Ta gjerne kontakt hvis du skulle ha kommentarer eller spørsmål.