Comfort Digisystem

Comfort Audio startet den digitale revolusjonen

Comfort Audio var først i verden til å utvikle digitale hørselsprodukter. Selskapet startet tidlig å forske på helt nye måter å hjelpe personer med nedsatt hørsel, og vårt målbevisste arbeid har ført til produkter med funksjoner som er unike i bransjen og som gjør oss til verdensledende teknologisk.

Patentert teknologi

Comfort Audios digitale teknologi er spesielt utviklet for hørselshjelpemidler. SecureStream Technology og Perceptual Speech Enhancement er to eksempler.

Digital lydoverføring: SecureStream Technology

SecureStream Technology (SST) gjør produktene avlyttingssikre samtidig som lyden overføres uten tidsforsinkelse.

Digital lydbehandling: Perceptual Speech Enhancement

Perceptual Speech Enhancement (PSE) er en kraftig lydbehandlingsteknologi som bearbeider lyden slik at forstyrrende bakgrunnsstøy filtreres bort og tale fremheves.