Hør læreren og klassekameratene

xxx


På en spesialskole for hørselshemmede barn vil alle elevene, og til og med noen lærere, ha nedsatt hørsel. Den unike skolemikrofonen kan brukes som trykk-og-snakkmikrofon, lærermikrofon og mottaker.

Alle i klasserommet kan både høre og snakke ved å bruke en enkelt enhet. Alle elevene kan høre både læreren og klassekameratene dermed kan alle delta aktivt i hvilken som helst diskusjon i klasserommet.Anbefalte mikrofoner


DM30

Comfort Digisystem Microphone DM30


Lytt og snakk med samme enhet. Denne mikrofonen ble spesielt utviklet for å gjøre skolehverdagen enklere for hørselshemmede. Den kan brukes enten som lærermikrofon eller som mottaker/mikrofon for elever med trykk-og-snakk funksjon. Free Channel Request (FCR) funksjonen gjør at kun en elev kan snakke av gangen.

Les mer