Mobiltelefon

xxx


Under en telefonsamtale blir lyd sendt via Bluetooth fra mobiltelefonen til mikrofonen og derfra videre til mottakeren som bæres av den som har nedsatt hørsel.

Mottakeren sender lyd direkte inn til høreapparatet/implantatet.

Anbefalt mikrofon


DM90

Comfort Digisystem Microphone DM90


Microphon DM90 kan brukes som mottaker med halsslynge og som sender til minimottakere. Den kan brukes for seg eller kombineres med andre mottakere og sendere i Comfort Digisystem familien.

Les mer