Møter med foreleser

xxx

Klips en liten mikrofon på foreleserens klær. Hans stemme blir sendt fra den via konferansemikrofonen som ligger på bordet og videre til mottakeren. Dermed kan personen med hørselstap høre klart og tydelig, både foreleseren og de andre deltakerne i møtet.

Anbefalte mikrofoner


DC20DC20

Conference Microphone DC20 og Microphone DM05


Conference Microphone DC20 har flere lydinnspillingsmoduser og kompenserer automatisk for avstanden fra lydkilden til mikrofonen. Det holder derfor å ha mikrofonen plassert på bordet i konferanserommet for at stemmene til samtlige møtedeltakere skal høres klart og tydelig.

Les mer om Conference Microphone DC20
Les mer om Microphone DM05