Digitale hørselshjelpemidler

Comfort Audios hørselshjelpemidler gir personer med nedsatt hørsel mulighet for å delta i selv vanskelige hørselsmiljøer. Våre produkter og løsninger fungerer som et supplement til høreapparater og cochlea-implantat på for eksempel skoler og arbeidsplasser.

Den innovative digitale teknologien filtrerer bort forstyrrende bakgrunnsstøy, gjør tale tydeligere og gir et bredt dynamisk område. Signaloverføringen mellom mikrofoner og mottakere skjer uten tidsforsinkelse. Resultatet blir en krystallklar lydgjengivelse som er unik på markedet – og som gir brukeren en mer komfortabel hverdag.