Glade barn på skolen

Det var godt å høre lærerens stemme så klart

"Vi har fått låne Comfort Focus (en sender og tre mottakere) over en periode på to uker."

En markert bedring i Johans konsentrasjonsevne

"Den første som fikk teste hodetelefonene var Johan i femte klasse. Han har hatt store problemer med å konsentrere seg i klasserommet gjennom hele skoletiden. Fra den første undervisningstimen kunne man konstatere en klar forbedring i hans konsentrasjonsevne.
Mange av lydene i klasserommet kunne utestenges, og han kunne høre bedre hva læreren sa. Flere av klassekameratene ble nysgjerrige og ville teste hodetelefonene som fikk ham til å sitte stille og lytte, så to venner, Emma og Kalle, fikk prøve. "

Lettere å komme i gang med arbeidet

"Johan anslo at hans konsentrasjonsevne ble så mye bedre at han avbrøt meg midt i et viktig møte for å få tilgang til hodetelefonene fordi en vikarlærer ikke tillot ham å bruke dem! For Kalle, som har cerebral parese, var det mye lettere å komme i gang med arbeidet enn før. Også hans konsentrasjonsevne økte med hjelp av Comfort Focus. Emma hadde det også lettere for å konsentrere seg, men effekten var ikke like stor som hos guttene.

Vi oppdaget at hvis lærerne glemte å slå av senderen, kunne elevene høre alt som ble sagt selv 30 meter unna! Så langt anbefaler vi Comfort Focus på det varmeste. "

Ismo Pakkala,
Spes.ped, Botkyrka kommune