Glad kvinne i rosa skjorte

”Hjelpemidlene hjelper barna å fokusere”

”For samtaler med en enkeltperson klarer barna i førskoleklassen seg bra med høreapparatet. Men ved gruppeaktiviteter og når læreren leser høyt trenger barna den tydeligheten som Comfort Digisystem gir. Hjelpemidlene hjelper barna å fokusere. De klarer også å konsentrere seg lenger.”