Comfort Audio Academy

Etterspørselen etter hørselsprodukter øker. Økende kunnskap og kjennskap til mulighetene disse produktene gir bidrar til det. Comfort Audios innovative produktplattform, Comfort Digisystem er utviklet for å møte behovet for bedre og mer individuelle løsninger for personer med redusert hørsel. Brukernes krav, og våre produkters mange muligheter til å møte disse, øker behovet for innsikt og kompetanse hos de som står i direkte dialog med brukerne av våre produkter.

Comfort Audio Academy er etablert for å øke kunnskapsnivået om Comfort Audio og Comfort Digisystem. Målet er å sikre optimal instruksjon, forklaring og bruk slik at brukeren får best mulig hjelp av våre produkter. Alle som kommer i kontakt med våre produkter; direkte kunder, distributører, partnere og brukere vil ha nytte av Comfort Audio Academy.

Vil du vite mer om Comfort Audio Academy?
Vennligst ta kontakt med Astrid Günther for mer informasjon