Gutt i rosa skjorte med Receiver DH10 rundt halsen

Hjelpemiddel som supplerer høreapparatet

Når man har nedsatt hørsel er det lett å tro at høreapparatet setter grensen for hvor bra man kan høre – og aksepterer den grensen. Dagens høreapparater gir god lydgjengivelse, men i krevende hørselsmiljøer er det fortsatt mange brukere av høreapparat som opplever teknologiens begrensninger.

Hverdagen er full av krevende hørselsmiljøer

Høreapparater forsterker nemlig all lyd, inkludert forstyrrende bakgrunnsstøy. Det gjør at mange med høreapparat eller hørselsimplantat har vansker med å høre bra i for eksempel gruppediskusjoner, støyende miljøer og telefonsamtaler.

Miljøer som skoler og arbeidsplasser har ofte et høyt nivå med bakgrunnsstøy, samtidig som evnen til å oppfatte tale her er ekstra viktig.

Hørselshjelpemidler skaper klarhet

Comfort Audios produkter supplerer høreapparatet. De kan også brukes med hodetelefoner. Prinsippet er ganske enkelt:

    • En mikrofon fanger opp samtalen rundt et møtebord eller fra en enkelt lydkilde, for eksempel en telefon eller forelese
    • Lyden behandles slik at tale fremheves og bakgrunnsstøy tas bor
    • Deretter sendes lyden til en mottaker og videre til brukerens høreapparat, hørselsimplantat eller hodetelefoner

Den lyden som når høreapparatet via hørselshjelpemidlet er altså renere enn den som ville nådd høreapparatet uten hjelpemidlet. Å bruke en mikrofon gir også den fordelen at den kan plasseres betydelig nærmere lydkilden enn høreapparatet.

Helt nye muligheter for deltakelse
Den renere lyden gjør det lettere for en person med nedsatt hørsel å høre, forstå og delta. På skolen, på jobben eller sammen med familie og venner.

Brukere av hørselsprodukter vitner om en mer harmonisk hverdag. Mange føler seg mer komfortable med sin nedsatte hørsel når de ikke lenger opplever det som en stor begrensning i livet.