6 enkle trinn – Hvordan skanne et høreapparat

Ved alle tester av Receiver DT10 anbefaler vi at den innebygde skanningsfunksjonen i Programmer DT05 brukes for å sikre at eventuelle radiobølger ikke kan påvirke testen.
Selv om høreapparatet er kompatibelt, ber vi deg teste det med skannefunksjonen da det kan forekomme forskjellige versjoner av én og samme høreapparatmodell.


1. Slå av alle mikrofonene
Sikre at ingen Comfort Digisystem-mikrofon er på.

2. Slå på høreapparatet
Start høreapparatet men koble ikke til Receiver DT10 eller audiosko.

3. Start skannefunksjonen
Start Programmer DT05 og velg: Innstillinger > HA skanner.

4. Start skanningen
Hold høreapparatet i slyngefestet/slyngen, så langt fra høreapparatets elektronikk som mulig, for å unngå at hånden påvirker måleresultatene. Hold høreapparatet så nær den interne antennen i Programmer DT05 som mulig. Prøv å finne det sterkeste nivået for radiobølgene (vises nederst til høyre på skjermen) ved å vri og vinkle høreapparatet i alle retninger (se video under).


5. Les av høyeste nivå for radiobølgene.
Når det sterkeste nivået måles, kan vi vurdere hvor hensiktsmessig høreapparatet er for bruk sammen med Receiver DT10. En mer negativ verdi tilsvarer lavere nivå og motsatt (f.eks. betyr -85 sterkere radiobølger enn -95).

Radiobølger med et nivå på mellom -105 og -90:vake radiobølger:
Radiooverføringen bør fungere fint.

Radiobølger med et nivå på mellom -90 og -85:
Gjennomsnittlig sterke radiobølger. Radiooverføringen kan påvirkes i form av begrenset rekkevidde, støy ved raske bevegelser og økt strømforbruk. Bruk en annen Comfort Digisystem-mottaker hvis mulig.

Radiobølger med et nivå på mellom -85 og -70:
Sterke radiobølger. Høreapparatet regnes ikke som kompatibel med mottaker DT10.
Bruk en annen Comfort Digisystem-mottaker hvis mulig.6. Rapporter måleresultatene
Avvikende måleresultater er interessante for oss siden markedet hele tiden oppdateres med nye høreapparater. Rapporter derfor gjerne måleresultatene dine til oss via info@comfortaudio.com.