Service

Garanti & Reklamasjonsrett

Comfort Audio AS tilbyr en garanti på produkter på to år fra leveringsdato. Garantien omfatter alle fabrikasjons- og materialfeil. Tilbehør har en garanti på 90 dager fra leveringsdato. Lokale vilkår eller bestemmelser kan forekomme. Feil forårsaket av uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet eller tilbehøret omfattes ikke av garantien. Garantien dekker ikke vannskader.

Det anbefales at batterier av den typen som inngår i Comfort Digisystem laddes ofte og lite. De er konstruert slik at de etter halve ladetiden har oppnådd 90 % av sin kapasitet. Ytelsen for batteriene opprettholdes best hvis batteriet ikke dyputladdes ved lagring. Det er normalt at batteriets kapasitet forringes med tiden. Batteriets livetid påvirkes av brukervaner. Ta kontakt med din forhandler for å bytte batteriet.

Service og reparasjoner

All service og reparasjoner utføres av vår serviceavdeling på Comfort Audio AB i Halmstad servicesenter godkjent av Comfort Audio AB. Enkle reparasjoner blir utført på vår serviceavdeling i Sandefjord. Ved spørsmål om service ta kontakt med oss eller din nærmeste Hjelpemiddelsentral.