Hørselshjelpemidler for samtaler og små møter

På en arbeidsplass er ofte spontane møter i korridoren like viktige som planlagte møter i konferanserommet. Møtene er en viktig del av fellesskapet med kolleger – og ofte en kilde til inspirasjon og motivasjon.

For en person med nedsatt hørsel er det ofte ikke nok med å bruke høreapparat for å høre bra på jobben. Det kommer av at høreapparatet forsterker all lyd, inkludert bakgrunnsstøy som nettbrum, telefonsignaler og skrapende stoler. Det blir vanskelig å høre hva kollegene sier.

Digitale hørselshjelpemidler for en tydeligere dialog

Med en mikrofon og mottaker får du helt nye forutsetninger for å føre en dialog på jobben. Den digitale teknologien gjør tale tydeligere og tar bort forstyrrende bakgrunnsstøy før den når høreapparatet. For den lille samtalen finnes det en mikrofon som enkelt kan festes på klærne.