Hør bra på telefonen med digitale hørselshjelpemidler

For mange personer med nedsatt hørsel er det vanskelig eller til og med umulig å snakke i telefonen selv med høreapparat. Samtidig er telefonsamtalen ofte den mest naturlige måten å utføre ærender og kommunisere med både kunder og kolleger.

Hørselshjelpemidler for telefonsamtaler

Comfort Digisystem skaper et tydelig og behagelig lydbilde ved å gjøre tale mer tydelig. Den digitale teknologien tar også bort forstyrrende bakgrunnsstøy som brusing og ekko, både fra nærmiljøet og fra selve samtalen.