Nedsatt hørsel skal ikke være en hindring på skolen

Å høre bra på skolen er viktig både for læring og for sosialt samvær. Men for en elev med nedsatt hørsel kan det være vanskelig å høre hva lærere og klassekamerater sier – selv med høreapparat. Skolemiljøet er ofte støyende, med mye forstyrrende bakgrunnsstøy, som gjør det vanskelig å følge med i undervisningen og å delta i for eksempel gruppearbeid.

Hørselshjelpemiddel som tar bort forstyrrende bakgrunnsstøy

Med Comfort Digisystem blir lyden krystallklar. Comfort Digisystem er en serie med trådløse hørselshjelpemidler som gjør tale tydeligere og tar bort forstyrrende bakgrunnsstøy før den når høreapparatet.

Gjennom alle stadier på skolen

Den renere lyden gjør det lettere å høre, forstå og delta hele veien fra førskoleklassens første time til universitetseksamen.