Glade barn på skolen

Digitale hørselshjelpemidler for elever med konsentrasjonsvansker

En elev trenger ikke ha nedsatt hørsel for å dra nytte av våre hørselshjelpemidler. En elev med normal hørsel og konsentrasjonsvansker har ofte nytte av den tydeligheten og klarheten som digitale hørselshjelpemidler skaper i kommunikasjonen mellom lærer og elev.

Skjerpet fokus og et roligere miljø

Med en mikrofon på læreren og en mottaker på eleven blir det lettere for eleven med konsentrasjonsvansker å fokusere på læreren over lengre tid. Læreren kan også kommunisere effektivt med eleven på avstand og trenger ikke å heve stemmen for å bli hørt.

Comfort Focus: for økt konsentrasjon

Comfort Focus er et trådløst digitalt system tilpasset elever med konsentrasjonsvansker og andre lærevansker. Det overfører lyden krystallklart og tar bort forstyrrende bakgrunnsstøy. Systemet kan brukes med hodetelefoner eller øretelefoner. 

Comfort Focus gir bedre forutsetninger for at barn med lese- og skrivevansker kan konsentrere seg om læreren. Det fører til bedre resultat i skolearbeidet, som i sin tur styrker elevens selvfølelse. Ofte gir også Comfort Focus et roligere klasserom.