Micro Receiver DT20 | Norway

Micro Receiver DT20

Plugg den lille og diskrete minimottakeren i høreapparatet via en audiosko, og Comfort Digisystem vil redusere bakgrunnsstøy, skrapelyder og summing slik at du hører enda mer av det som er viktig.

Når du bruker en av Comfort Digisystem mikrofonene og en DT20, vil du oppleve mer av personligheten, toner og følelser i samtalen – noe som er like viktig som ordene. Lydoverføringen er stabil og har en rekkevidde opp til 25 meter.

Med DT20 vil du få nytte av den særdeles gode taleforståelsen som Comfort Digisystem gir. Lyden er krystallklar og overføres digitalt til ditt høreapparat og når ditt øre via minimottakeren.

Situasjoner

Mindre møter

Mindre møter

Møter

Møter

Forelesninger

Forelesninger

I bilen

I bilen

Telefonsamtaler

Telefonsamtaler

Se på TV

Se på TV

Teknologi og funksjoner

SST

Secure Stream Technology (SST)

Unik digital lydoverføringsteknologi som eliminerer all overføringsstøy. Er kryptert og avlyttingssikker.